Služby

ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ SERVIS KOTLŮ – HOŘÁKŮ – KOTELEN

MONTÁŽ A OPRAVY:

● kotlů, hořáků, zářičů a sporáků
● regulace kotlů a kotelen
● plynového zařízení
● elektrických a ovládacích zařízení
● detekčních přístrojů
● servisní prohlídky kotlů, hořáků a zářičů

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ:

● středních a velkých zdrojů emisí (platnost 3 až 5 let)
● malých zdrojů emisí (platnost 2 roky)

REVIZE A KONTROLA:

● kotlů, hořáků a zářičů (1 x ročně)
● komínů a spalovacích cest (čištění)
● hasicích přístrojů
● elektrických zařízení
● plynových zařízení
● tlakových nádob

ŠKOLENÍ:

● topičů, obsluh plynových zařízení a obsluh tlakových nádob /expansomat)

ZPRACOVÁNÍ:

● provozního a požárního řádu kotelny
● výpočet větrání

DODÁNÍ:

● plynových kotlů
● měřičů oxidu uhelnatého CO
● bezpečnostních tabulek pro kotelny
● provozních deníků